Voor scholen

Wat is een Kleurenklok?
Een Kleurenklok is een klok waar je niet meer op kunt zien hoe laat het is en je kunt er ook geen klok op leren kijken. Wat is het dan wel? Een handig hulpmiddel, om kinderen zelfstandig te leren werken. Kinderen krijgen inzicht in tijd.
Wandmodel A3 in de praktijkPer keer dat je je kind zelfstandig wil laten werken, maak je een afspraak met het kind. Bijvoorbeeld: je mag nog 15 minuten de computer/tablet/mobiel gebruiken. Die ene wijzer op de klok zet je aan het begin van het oranje vlak. De wijzer loopt gewoon door zoals op een normale klok. Tijdens het verstrijken van de tijd kan het kind zelf de kleur in de gaten houden. Hij/zij ziet de wijzer vooruit gaan; zodra de volgende kleur is bereikt weet het kind dat zijn tijd voorbij is.

 

Voor wie is de Kleurenklok bedoeld?

Een Kleurenklok is een hulpmiddel dat steeds vaker gebruikt wordt binnen zowel het basis- als speciaal onderwijs en de (jeugd-)hulpverlening. Sommige ouders kopen de Kleurenklok ook voor thuis: dit is handig omdat leerlingen dan zowel thuis als op school hetzelfde hulpmiddel kunnen gebruiken.

Model A (wandmodel) wordt met name groepsgewijs gebruikt, dus voor scholen/groepen is deze zeer geschikt. Het model B (tafelmodel) is individueel te gebruiken (of voor kleine groepen leerlingen).

Model H (horlogemodel) is geschikt, om in individuele 'mobiele situaties' te worden gebruikt: bijv. bij het buiten spelen. Dit is met name handig voor ouders.

Tafelmodel B2 in de praktijk

De klok is in eerste instantie ontwikkeld voor kinderen met Autisme (PDD-NOS) en ADHD, maar inmiddels worden Kleurenklokken nu gebruikt voor alle kinderen. De Kleurenklok kent dus nu al vele gebruikers:
• leerkrachten in basis- & speciaal onderwijs (kleuterklassen en onderbouw)
• remedial teachers
• speltherapeuten
• ouders in thuissituaties
• pedagogisch medewerkers van diverse doelgroepen.

Een Kleurenklok voor op school? Die bestel je heel eenvoudig via de webshop.